Anglické frázy o politike a spoločnosti

politika, právo a spoločnosť
ANGLICKÉ FRÁZY O POLITIKE, PRÁVE A SPOLOČNOSTI

V tomto zozname sa nachádzajú slovíčka a slovné spojenia, ktoré sa používajú v súvislosti s politikou, právom alebo v článkoch o spoločenských udalostiach. Frázy sú prevzaté z reálnych novinových článkov alebo správ a bežne sa používajú v spravodajstve o aktuálnom dianí vo svete.

Témy: politika, spoločnosť, právoFRÁZA:PREKLAD:
1. injunction súdny zákaz, pozastavenie
2. crack down použiť viac úradnej moci ako obvykle
3. authority úrad, inštitúcia
4. vested power udelená moc, oprávnenie
5. opinion polls prieskumy verejnej mienky
6. mounted cops horská polícia
7. high-profile vysoko postavený
8. largesse finančné dary, príspevky
9. restraining order súdny zákaz (určitej činnosti, priblíženia sa k určitej osobe atď.)
10. menace to society nebezpečný pre spoločnosť
11. hold fire zastaviť paľbu
12. cordon off ohraničiť priestor (kam je zákaz vkročiť), uzavrieť
13. truce prímerie
14. drop charges stiahnuť obvinenia
15. extradite vyhostiť, vydať (zločinca)
16. felony trestný čin
17. wiretap odpočúvanie
18. step down odstúpiť
19. accessory spoluvina
20. obstruction of justice marenie spravodlivosti
21. unsub neznáma osoba, hľadaná osoba
22. Secretary of State minister zahraničných vecí v USA
23. misappropriation zneužitie
24. break the law porušovať zákon
25. to raid urobiť raziu
26. bar (exam) skúška z práva na povolenie vykonávať prax
27. halfway house rehabilitačné, resocializačné centrum po návrate z väzenia
28. sentence trest (odňatia slobody)
29. defendant obžalovaný
30. irrefutable evidence nezvratný dôkaz
31. senior officers nadriadení, vysokopostavení príslušníci (polície, vojska)
32. sexual harassment sexuálne obťažovanie
33. exit poll prieskumy verejnej mienky vykonávané po odvolení vo volebnej miestnosti
34. to curb dostať pod kontrolu, obmedziť (z úradnej moci)
35. primaries primárky, nominačné voľby jednej politickej strany
36. liberal-leaning prikláňajúci sa liberálnym hodnotám
37. resoundingly s veľkým treskom, vo veľkom štýle
38. free speech sloboda slova
39. prime minister predseda vlády
40. hard-line stance pozícia tvrdej línie
41. pundit odborník, expert
42. disparate factions rôznorodé frakcie
43. to topple zvrhnúť režim, vládu
44. POW vojnový zajatec (prisoner of war)
45. blow the whistle nahlásiť nekalú činnosť
46. wrongdoing nekalé praktiky
47. legal authority zákonné oprávnenie
48. Powers of Attorney splnomocnenie
49. law enforcement vynútenie práva
50. let off mierne potrestať