Základy angličtiny: jednoduché frázy #3

By | 25. August 2016

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: jednoduché frázy #3

ZÁKLADY ANGLIČTINY: ZÁKLADNÉ ANGLICKÉ FRÁZY #3
Toto je tretí článok zo série o základných anglických frázach a vetách. Obsahuje ďalších 15 viet, ktoré sa môžete naučiť naspamäť a použiť ich v bežných životných situáciách.

I am 21 years old.Mám 21 rokov.
How old is your sister?Koľko rokov má tvoja sestra?
What do you do?Čo robíš?
Are you stupid or something?Si sprostý, alebo čo?
How are you doing?Ako sa máš?
Milan is ill. Tom is not ill.Milan je chorý. Tom nie je chorý.
Jane has three books.Jana má tri knihy.
David and Martina are in High Tatras.David a Martina sú vo Vysokých Tatrách.
We have a new house.Máme nový dom.
They have an old car.Oni majú staré auto.
This building is really big.Táto budova je naozaj veľká.
Table in my office is too small.Stôl v mojej kancelárii je príliš malý.
Children want to play in the garden.Deti sa chcú hrať v záhrade.
I know his name.Viem ako sa volá.
I am hungry. Where can I buy some food?Som hladný. Kde si môžem kúpiť nejaké jedlo?Páči sa ti tento príspevok?
Zdieľaj ho na sociálnych sieťach a odporuč ho svojim priateľom.