Základy angličtiny: členy v angličtine

By | 6. September 2016

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: členy v angličtine

ZÁKLADY ANGLIČTINY: ČLENY V ANGLIČTINE – NEURČITÝ A URČITÝ ČLEN
V tomto článku nájdete základné vysvetlenie ako používať určitý a neurčitý členu v angličtine a niekoľko vzorových viet. Pripravujeme aj krátke cvičenia, ktoré vám poslúžia pri osvojení tejto gramatickej témy.

Správne používanie anglických členov je celkom tvrdý oriešok aj pre ľudí, ktorí sa angličtinu učia aj niekoľko rokov. Anglické členy sú tri malé slovíčka (a, an, the), ktoré vedia spôsobiť veľké problémy. Podľa mojej skúsenosti je najlepšie naučiť sa ich prirodzene – čiže veľa počúvať a čítať v angličtine a súčasne si uvedomovať, kedy je aký člen použitý. No nielen pre začiatočníkov určite príde vhod niekoľko pravidiel a príkladov, ktoré dajú celkom solídny prehľad o tom, ako by sa anglické členy mali používať.

V angličtine rozlišujeme dva členy:
1. NEURČITÝ ČLEN – A/AN (INDEFINITE ARTICLES)
2. URČITÝ ČLEN – THE (DEFINITE ARTICLE)

V zásade platí, že neurčitý člen sa používa, keď odkazujeme na všeobecné veci (osoby…atď), ktoré nie sú bližšie špecifikované a určitý člen používame, keď hovoríme o veciach, ktoré už sú nejakým spôsobom konkretizované.

1a. NEURČITÝ ČLEN A POUŽÍVAME:

 • Pred počítateľným podstatným menom v jednotnom čísle, ktoré začína na spoluhlásku, alebo ak sa prvé písmeno vyslovuje spoluhláskou:
  Mike is a student.
  John’s father is a doctor.
  We don’t have a car.
  Britain is a Eurosceptic country. (prvé písmenko sa vyslovuje spoluhláskou)
  There is a University campus over there. (prvé písmenko sa vyslovuje spoluhláskou)
 • Pred prídavným menom, ktoré popisuje podstatné meno a začína na spoluhlásku, alebo ak sa prvé písmeno vyslovuje spoluhláskou:
  Jane is a nice girl.
  You have a lovely shirt.
  Peter is wearing a new pair of jeans.
  Ernest Hemingway was a unique writer. (prvé písmenko sa vyslovuje spoluhláskou)

1b. NEURČITÝ ČLEN AN POUŽÍVAME:

 • Pred počítateľným podstatným menom v jednotnom čísle, ktoré začína na samohlásku, alebo ak sa prvé písmeno vyslovuje samohláskou:
  Do you have an umbrella?
  Tiger is an animal.
  We are walking in an orchard.
  Patrick was here an hour ago. (prvé písmenko sa vyslovuje samohláskou)
 • Pred prídavným menom, ktoré popisuje podstatné meno a začína na samohlásku, alebo ak sa prvé písmeno vyslovuje samohláskou:
  Josh is an extraordinary student.
  I have an orange t-shirt.
  Suzie is an attractive young lady.
  Mike has an outstanding score on his school test.
  Mr. Smith is an honest old man. (prvé písmenko sa vyslovuje samohláskou)
! NEURČITÝ ČLEN NEPOUŽÍVAME PRED PODSTATNÝMI MENAMI V MNOŽNOM ČÍSLE.

Príklad:
We visited a friends in Prague. – nesprávne
We visited friends in Prague. – správne

2. URČITÝ ČLEN THE POUŽÍVAME:

 • Keď hovoríme o niečom, čo je unikátne, jedinečné:
  London is the capital of the United Kingdom.
  After several days we reached the Arctic Circle.
  The sun is shining.
  The moon rotates around the Earth.
 • Ak hovoríme o niečom a predpokladáme, že poslucháč to pozná, alebo čo sme už v predchádzajúcej vete spomenuli. Čiže, keď vieme, že hovoríme o tej istej veci alebo osobe:
  I have a car. The car is really fast.
  We are waiting for the train. Look, the train is finally coming.
  Have you seen the man I told you about yesterday?
 • V superlatíve, t.j v treťom stupni pri stupňovaní prídavných mien:
  Mel is the tallest boy in his class.
  What is the highest mountain on Earth?
  Russia is the largest country in the world.
  Jane is the most beautiful woman I know.
  Rick was the youngest player in our team.

Ako som spomínal na začiatku, členy v angličtine sú pomerne zložitá oblasť a uvedený prehľad zďaleka nepokrýva všetky detaily toho, ako a kedy ich správne použiť. No tento článok vám určite poslúži ako dobrý návod. Keď si vyššie uvedené pravidlá osvojíte, anglické členy budete vo väčšine prípadov vedieť použiť správne.

Páči sa ti tento článok?
Zdieľaj ho na sociálnych sieťach a odporuč ho svojim priateľom.