CVIČNÉ TESTY (bez registrácie)

• CVIČNÉ TESTY BEZ REGISTRÁCIE
Pre neregistrovaných používateľov sú k dispozícii tieto cvičné testy. V týchto testoch nie je možné získavať žiadne body. Ak si chceš spúšťať všetky testy, získavať body a sledovať svoje skóre v rankingu, prejdi na hlavné testy. Stačí sa zaregistrovať alebo sa prihlásiť pomocou Facebook-uGRAMATIKA:

SLOVNÁ ZÁSOBA:

SLOVNÉ SPOJENIA:

FRÁZOVÉ SLOVESÁ: