Frázy z filmu The Intern

By | 26. December 2015

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu The Intern

TRAILER:
“OK, Benjamin, I’m gonna ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to, like, this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I’m 80?… Remember a few weeks ago, we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No, no, no, seniors in life. Hold on. What..?? That’s our founder and CEO Jules Ostin.. Any tips before I go in? Blink.. Blink.. She hates when people don’t blink. It weirds her out… Hi, Jules? I’m Ben, your new intern. I’m glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will e-mail you when I have something for you to do. I’ll wait to hear from you, sir… I am terribly sorry, excuse me… So, your Jules’ new driver? No, actually, I’m her intern. That’s hysterical… I noticed my intern sure keeps busy. Mr. congeniality. Everybody loves him… You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn’t anybody tuck anything in anymore? Oh, I’m asking you.”
FRÁZY:
floater - zamestnanec bez konkrétneho zaradenia
get along - vychádzať (medziľudsky)
intern - stážista
seasoned - skúsený, ostrieľaný
particular - konkrétny
watch your step - pozeraj pod nohy
easy to grasp - ľahšie na osvojenie
slammed - zavalený prácou
make (something) happen - zrealizovať, vybaviť (niečo)
stand out - vyčnievať z radu
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA5,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
5,50 €
keep up - držať krok
(to be) better off - mať sa lepšie, byť na lepšom mieste
quite the contrary - práve naopak
tuck in a shirt - zapraviť si košeľu
know-it-all - Vševedko, chrobák Truhlík
to nail (something) - zaklincovať (niečo), trafiť klinec po hlavičke, dokázať (niečo)
slow pace - pomalé tempo
novelty - novinka, nová skúsenosť
condescending - povýšenecký
well thought out - dobre premyslený
take off the plate - odstrániť povinnosti, odbremeniť
in a glance - takmer okamžite, rýchlo
job well done - dobre odvedená práca
move on - posunúť sa ďalej
set an example - ísť príkladom
blink - žmurkanie, žmurkať očami
to cover for somebody - zastúpiť niekoho
grab a seat - vziať si stoličku, usadiť sa
weird out - znervózňovať
free up - odľahčiť, odbremeniť
old-fashion - staromódny
to get (somebody/something) wrong - chápať (niekoho/niečo) zle
at all - vôbec
hatch an idea - vymyslieť nápad, zrodiť myšlienku
cover letter - sprievodný, motivačný list (pri uchádzaní sa o zamestnanie)