TESTY Z ANGLIČTINY

A. CVIČNÉ TESTY Z ANGLIČTINY BEZ REGISTRÁCIE

Pre neregistrovaných používateľov sú k dispozícii tieto cvičné testy. V týchto testoch nie je možné získavať žiadne body. Ak si chceš spúšťať všetky testy, získavať body a sledovať svoje skóre v rankingu, prejdi na testy pre registrovaných používateľov. Stačí sa zaregistrovať alebo sa prihlásiť pomocou Facebook-u

GRAMATIKA:

SLOVNÁ ZÁSOBA:

SLOVNÉ SPOJENIA:

FRÁZOVÉ SLOVESÁ:B. TESTY Z ANGLIČTINY PRE REGISTROVANÝCH

Testy v tejto časti sú k dispozícii iba pre zaregistrovaných a prihlásených používateľov. V týchto testoch sa zaznamenáva a sleduje dosiahnuté skóre a výsledky sa zoraďujú do rankingov. Preto je potrebné, aby každý vypracovaný test bol priradený ku konkrétnemu kontu. Ak sa nechceš registrovať, no chceš si precvičovať angličtinu anonymne, prejdi na cvičné testy pre neregistrovaných.

* zaregistrovať sa môžeš tu alebo sa pohodlne prihlás pomocou Facebook loginu ►

LEGENDA:
– testy pre začiatočníkov | – testy pre mierne pokročilých | – testy pre pokročilých | – testy pre expertov
AKO TO FUNGUJE
Každá gramatická téma v tejto časti obsahuje väčšie množstvo otázok (počet otázok je v zátvorke). Tieto testy sú úplne zdarma a slúžia na precvičovanie gramatických tém a na zistenie úrovne vašej angličtiny. Po spustení konkrétneho testu (napríklad test na minulý čas), sa z tohto „koša“ náhodne vygeneruje 10 otázok, ktoré sa objavia v tvojom teste. Testy je možné spúšťať opakovane a teda môže nastať situácia, že ak si spustíš viac testov z danej témy, niektoré otázky sa zobrazia viackrát. Ale keďže platí, že opakovanie je matka múdrosti (a v angličtine to platí 10-násobne), je to úplne v poriadku… 🙂

GRAMATIKA:

Táto sekcia obsahuje viac ako 1000 testových otázok rozdelených podľa gramatických tém. Každý test je špecificky zameraný na konkrétnu gramatickú tému, ktorú si môžete dôkladne precvičiť.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

Slovná zásoba je základný kameň každého jazyka a preto je nevyhnutné ju neustále opakovať a obnovovať. V týchto testoch sú k dispozícii otázky na rozširovanie slovnej zásoby a testy na precvičenie a zafixovanie nepravidelných slovies.

SLOVNÉ SPOJENIA:

Idiómy a najmä ustálené slovné spojenia (kolokácie) sú dôležitou súčasťou anglického jazyka, bez ktorej nie je možné napredovať. Ich dôkladné zvládnutie je alfou a omegou pre plynulú konverzáciu v angličtine.

FRÁZOVÉ SLOVESÁ:

Jednou z najťažších a súčasne najmenej obľúbených oblastí angličtiny sú frázové slovesá. Ich znalosť pri konverzácii s rodeným hovorcom je však veľmi dôležitá, pretože v bežnej hovorovej angličtine je ich výskyt veľmi častý.