TESTY Z ANGLIČTINY

A. CVIČNÉ TESTY Z ANGLIČTINY BEZ REGISTRÁCIE

Pre neregistrovaných používateľov sú k dispozícii tieto cvičné testy. V týchto testoch nie je možné získavať žiadne body. Ak si chceš spúšťať všetky testy, získavať body a sledovať svoje skóre v rankingu, prejdi na testy pre registrovaných používateľov. Stačí sa zaregistrovať alebo sa prihlásiť pomocou Facebook-u

GRAMATIKA:

SLOVNÁ ZÁSOBA:

SLOVNÉ SPOJENIA:

FRÁZOVÉ SLOVESÁ: