Tag Archives: Anglické vety

Užitočné anglické vety a frázy #2

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > Užitočné anglické vety a frázy #2 ANGLICKÉ VETY A FRÁZY V nadväznosti na tento článok, v ktorom som uviedol zoznam 20 štandardných anglických viet, som dnes pripravil podobný zoznam 10 krátkych viet, ktoré si stačí osvojiť a môžete ich rovno používať v niektorých bežných hovorových situáciach. SLOVNÉ… Read More »

Užitočné anglické vety a frázy #1

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > Užitočné anglické vety a frázy #1 ANGLICKÉ VETY A FRÁZY V dnešnom článku predstavím 20 krátkych vetičiek resp. fráz, ktoré sa štandardne používajú v niektorých konkrétnych situáciach. Tieto krátke vety alebo frázy majú svoj ustálený tvar aj v slovenčine, ale nie je možné použiť ich priamy preklad… Read More »