Tag Archives: Anglická frazeológia

Anglické idiómy #16 – Bite the bullet

Domov > Blog > Anglické idiómy > Anglické idiómy #16 – Bite the bullet IDIÓM BITE THE BULLET Ak sa vo vašom živote objavila situácia, kedy ste museli zaťať zuby a prehrýzť sa cez ťažkú situáciu, tak presne v tomto kontexte môžete po anglicky povedať frázu “bite the bullet”. Etymológia História tohto idiómu siaha niekoľko… Read More »

Anglické idiómy #14 – Hit the bottle

Domov > Blog > Anglické idiómy > Anglické idiómy #14 – Hit the bottle IDIÓM HIT THE BOTTLE Stáva sa, že človek niekedy skĺzne na zlé chodníčky a pod ťarchou osobných problémov začne obracať svoj zrak k poháriku pálenky. V tejto situácii v angličtine hovoríme he/she started hitting the bottle. Toto slovné spojenie sa používa,… Read More »

Anglické idiómy #12 – Long shot

Domov > Blog > Anglické idiómy > Anglické idiómy #12 – Long shot LONG SHOT Idióm long shot sa používa v situácii, keď je malá šanca na úspech a keď niekto predpokladá, že očakávaný výsledok je nepravdepodobný, ale napriek tomu sa bude snažiť ho dosiahnuť. Často sa používa v nasledovnom tvare: “I know it’s a… Read More »

10 anglických fráz so slovíčkom TAKE

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > 10 anglických fráz so slovíčkom TAKE SLOVNÉ SPOJENIA SO SLOVÍČKOM TAKE Anglické slovo TAKE pozná každý začiatočník. Patrí totiž medzi tie slovíčka, ktoré sa naučíme medzi prvými. No toto slovo sa používa v mnohých významoch a hlavne tvorí množstvo dôležitých slovných spojení a frázových slovies, ktoré sa… Read More »

Anglické idiómy #10 – Cut corners

Domov > Blog > Anglické idiómy > Anglické idiómy #10 – Cut corners CUT CORNERS Fráza cut corners je jedna z tých anglických fráz, ktoré môžete veľmi často použiť pri opise slovenskej reality. Znamená totiž skracovať, zjednodušovať alebo urýchľovať nejakú činnosť na úkor kvality. Výsledkom činnosti, pri ktorej ľudia “cut corners” je obvykle niečo, čo… Read More »

Anglické idiómy #9 – Weather the storm

Domov > Blog > Anglické idiómy > Anglické idiómy #9 – Weather the storm WEATHER THE STORM Pri tomto idióme je zaujímavá jedna vec – slovíčko weather sa v angličtine používa aj vo forme slovesa. Fráza weather the storm teda znamená prečkať resp. prekonať ťažké časy. Fráza sa napríklad používa na vyjadrenie, keď sa jednotlivec… Read More »