Gramatika: predložky OVER a ABOVE

By | 28. April 2016

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: predložky OVER a ABOVE

PREDLOŽKY OVER A ABOVE (PREPOSITIONS OVER AND ABOVE)
Tieto dve predložky sa v angličtine používajú na vyjadrenie toho, že nejaká vec sa nachádza vyššie (alebo je nad, je viac) ako druhá vec. Obidve sú teda ekvivalentom slovenskej predložky nad. V niektorých prípadoch je ich použitie zameniteľné, no v iných prípadoch je potrebné použiť buď OVER alebo ABOVE.


1. KEDY JE MOŽNÉ POUŽIŤ OBIDVE:

 • Keď je niečo fyzicky vyššie ako iná vec, môžeme použiť obidve predložky a neurobíme žiadnu chybu.
  My parents have a little cross above/over the door.
  I have a big whiteboard above/over my desk.
  My living room is righ above/over the garage.

2. KEDY TREBA POUŽIŤ ABOVE:

 • Keď jedna vec nie je priamo nad inou vecou:
  There is a lovely hotel above the lake. (Nie OVER)
  Castle is on a hill above the town. (Nie OVER)
 • Keď vyjadrujeme mieru na stupnici a chceme povedať, že na tejto stupnici je niečo vyššie v porovnaní s nejakou inou úrovňou:
  John’s IQ is 135. It is highly above average. (Nie OVER)
  Mt. Everest is 8,848 meters above sea level. (Nie OVER)

3. KEDY TREBA POUŽIŤ OVER:

 • Ak je medzi dvoma vecami kontakt a pritom jedna je fyzicky nad druhou. (Slovenský ekvivalent je v tomto prípade vo význame cez).
  Mike, put a blanket over your bed! (Nie ABOVE)
  It was quite cold, so I put a jacket over my shirt. (Nie ABOVE)
 • Ak vyjadrujeme pohyb, ktorý prebieha nad nejakou plochou, miestom a podobne. (Slovenský ekvivalent je v tomto prípade vo význame ponad).
  We are just flying over the Atlantic Ocean to America. (Nie ABOVE)
  Children climbed over the fence. (Nie ABOVE)
 • Ak chceme vyjadriť množstvo alebo počet, ktorý prekonal nejakú hranicu. (Slovenský ekvivalent je v tomto prípade vo význame viac ako).
  Today I had over 50 phone calls. (Nie ABOVE)
  I am over 21 so I can buy a bottle of Whisky. (Nie ABOVE)
TEST: Testy na anglické predložky above a over >>

Páči sa ti tento príspevok?
Zdieľaj ho na sociálnych sieťach a odporuč ho svojim priateľom.