Frázy z filmu Interstellar

By | 10. February 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Interstellar

TRAILER:
“We used to look up in the sky and wonder… at our place in the stars… Now we just look down and worry about our place in the dirt…. Go for main engine start. T-minus 10… we must confront the reality that nothing in our solar system can help us…. Nine… I’ve got kids, professor… How long would I be gone?… Eight… I am asking you to trust me… Seven… Murph… You have to talk to me, Murph… Six… I need to fix this before I go… You have no idea when you’re coming back… Five… Main engines start.. Couldn’t you have told her you were going to save the world?… No… Four… When you become a parent, one thing becomes really clear. And that is that you want to make sure your children feel safe… One… No, I’m coming back. When?… I love you. Forever… Potentially habitable worlds right within our reach… could save us from extinction… Here we go… You can’t just think about your family. Now you have to think bigger than that. I am thinking about my family and millions of other families… But maybe we’ve spent too long trying to figure all this out with theory… Love is the one thing that transcends time and space… Do not go gentle into that good night… Old age should burn and rave at close of day… Rage, rage against the dying of the light… I’m not gonna make it! Yes, you are… We’ll find a way, we always have…”
FRÁZY:
spare - rezervné koleso, rezerva
go haywire - pokaziť sa
shut (something) down - zavrieť, zrušiť (inštitúciu)
be upset with someone (for something) - hnevať sa na niekoho
come back from the dead - vstať z mŕtvych
go overboard - spadnúť cez palubu
knock off - zhodiť
figure (something) out - vymyslieť niečo, prísť na niečo
spend on - minúť na
rule out - vyškrtnúť, nepripustiť, nedovoliť
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA8,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
8,50 €
drop - odviezť
solar system - slnečná sústava
hang something on (something) - vsadiť na
look after (someone) - starať sa, postarať sa
give up on someone - vzdať niečo s niekým, vykašľať sa na niekoho
to be on one’s way - odísť, pobrať sa
flat tire - defekt
waste one’s breath - hádzať hrach na stenu
nitrogen - dusík
bring on down to - znížiť na
bright spark - hlavička
patch kit - lepiaca súprava (na pneumatiku)
take a nap - zdriemnuť si
wormhole - červia diera
set the table - prestrieť stôl
follow someone’s footsteps - ísť v niekoho šľapajach
rip (someone/something) to shreds - roztrhať na kusy
blow a tire - dostať defekt
shake a leg - pohnúť kostrou
upside-down - naopak, dole hlavou, obrátene
get at - mieriť, smerovať niekam
pour resources into - liať peniaze do
dumb-ass - somár, hlupák
run out of something - minúť sa, vyčerpať
stumble upon something - naraziť na niečo
to be done - byť hotový, je s ním amen, je po ňom
within (someone’s) reach - v dosahu, na dosah
make fool of someone - robiť z niekoho blázna, zosmiešniť
pull (one’s) weight - priložiť ruku k dielu
get a move on - pohnúť si, švihnúť si
look for (something) - hľadať niečo
take a shortcut - vziať to skratkou
long shot - výstrel do tmy
have a knack for something - mať na niečo talent