Frázy z filmu Gone Girl

By | 19. April 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Gone Girl
TRAILER:
“Nick Dunne, probably the most hated man in America right now… Did you kill your wife, Nick? Everyone told us and told us marriage is hard work, not for me and Nick… As you all know, my wife Amy Elliott Dunne disappeared three days ago. I have nothing to do with the disappearance of my wife, have nothing to hide… Has Amy got friends we can talk to? No, not really. You don’t know if she has friends, you don’t know what she does all day… And you don’t know your wife’s blood type. He’s being a good guy…So everybody can see him being a good guy… You really don’t like him, do you?.. All I’m trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy… I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong… You ever see that guy in the glasses before?… Amy is the kind of girl who attracts admirers. “
FRÁZY:
restraining order - obmedzujúci príkaz
life-and-death - na život a na smrť, o život
bend the rules - upraviť si pravidlá, urobiť výnimku
go bust - skrachovať, zbankrotovať
weed - tráva, marihuana
be up to your ears in something - byť v niečom po uši
put down - položiť
witch-hunt - hon na čarodejnice
get a hold of (somebody) - spojiť sa s niekým
throw something in(to) face - vyhodiť na oči
americký slang
Slovník Slang z filmov
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA9,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
9,50 €
project (something) on (someone) - prenášať niečo na niekoho
fly a kite - púšťať šarkana
one step ahead - o krok vpred
in debt - v dlhoch
burn down - zhorieť, vyhorieť
pick apart (someone/something) - vŕtať sa (v niekom, niečom)
bloviate (about something) - trepať, zoširoka tárať
walk out (someone) - vyprevadiť
God forbid - Božechráň
standoffish - odmeraný, utiahnutý
dunce - hlupák
tops - najviac, max
sophomore year - druhý ročník na strednej škole
grace with presence - poctiť návštevou, svojou prítomnosťou
go easy (on someone) - byť na niekoho mäkký
cross (something) out - vylúčiť, vyškrtnúť
bullshit (someone) - oblbovať (niekoho)
attempt suicide - pokúsiť sa o samovraždu
pick at (someone/something) - rýpať
in keeping with - v súlade s
scab - chrasta, prúser z minulosti
undies - nohavičky
grow up - vyrastať, dospievať
hold a press conference - usporiadať tlačovú konferenciu
blood type - krvná skupina
fun fact - pikoška
men’s magazine - pánsky časopis
mop up - poutierať mopom
cross off - vyškrtnúť
crime scene - miesto činu
prenup - predmanželská zmluva
to peddle - pokútne predávať, podstrčiť
improve on/upon (something) - vylepšiť
hallmark - poznávacie znamenie
meta - poukazujúci sám na seba, výstižný, metaforický (ironicky)
expert on (something) - odborník na (niečo)
bottle up - dusiť to v sebe
do someone a favour - urobiť niekomu láskavosť
don’t take that tone with me - ten tón si vyprosím
unmentionables - spodná bielizeň
world-class - svetová (trieda)