Frázy z filmu Gone Girl

By | 19. April 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Gone Girl
TRAILER:
“Nick Dunne, probably the most hated man in America right now… Did you kill your wife, Nick? Everyone told us and told us marriage is hard work, not for me and Nick… As you all know, my wife Amy Elliott Dunne disappeared three days ago. I have nothing to do with the disappearance of my wife, have nothing to hide… Has Amy got friends we can talk to? No, not really. You don’t know if she has friends, you don’t know what she does all day… And you don’t know your wife’s blood type. He’s being a good guy…So everybody can see him being a good guy… You really don’t like him, do you?.. All I’m trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy… I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong… You ever see that guy in the glasses before?… Amy is the kind of girl who attracts admirers. “
FRÁZY:
in keeping with - v súlade s
do someone a favour - urobiť niekomu láskavosť
sophomore year - druhý ročník na strednej škole
standoffish - odmeraný, utiahnutý
blood type - krvná skupina
fly a kite - púšťať šarkana
life-and-death - na život a na smrť, o život
don’t take that tone with me - ten tón si vyprosím
weed - tráva, marihuana
men’s magazine - pánsky časopis
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA8,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
8,50 €
world-class - svetová (trieda)
walk out (someone) - vyprevadiť
hallmark - poznávacie znamenie
grace with presence - poctiť návštevou, svojou prítomnosťou
hold a press conference - usporiadať tlačovú konferenciu
attempt suicide - pokúsiť sa o samovraždu
get a hold of (somebody) - spojiť sa s niekým
crime scene - miesto činu
bullshit (someone) - oblbovať (niekoho)
pick apart (someone/something) - vŕtať sa (v niekom, niečom)
tops - najviac, max
unmentionables - spodná bielizeň
cross (something) out - vylúčiť, vyškrtnúť
project (something) on (someone) - prenášať niečo na niekoho
one step ahead - o krok vpred
burn down - zhorieť, vyhorieť
witch-hunt - hon na čarodejnice
improve on/upon (something) - vylepšiť
God forbid - Božechráň
cross off - vyškrtnúť
restraining order - obmedzujúci príkaz
undies - nohavičky
prenup - predmanželská zmluva
go bust - skrachovať, zbankrotovať
to peddle - pokútne predávať, podstrčiť
be up to your ears in something - byť v niečom po uši
meta - poukazujúci sám na seba, výstižný, metaforický (ironicky)
bottle up - dusiť to v sebe
pick at (someone/something) - rýpať
bloviate (about something) - trepať, zoširoka tárať
fun fact - pikoška
mop up - poutierať mopom
bend the rules - upraviť si pravidlá, urobiť výnimku
dunce - hlupák
put down - položiť
expert on (something) - odborník na (niečo)
throw something in(to) face - vyhodiť na oči
grow up - vyrastať, dospievať
go easy (on someone) - byť na niekoho mäkký
in debt - v dlhoch
scab - chrasta, prúser z minulosti