Frázy z filmu Gone Girl

By | 19. April 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Gone Girl
TRAILER:
“Nick Dunne, probably the most hated man in America right now… Did you kill your wife, Nick? Everyone told us and told us marriage is hard work, not for me and Nick… As you all know, my wife Amy Elliott Dunne disappeared three days ago. I have nothing to do with the disappearance of my wife, have nothing to hide… Has Amy got friends we can talk to? No, not really. You don’t know if she has friends, you don’t know what she does all day… And you don’t know your wife’s blood type. He’s being a good guy…So everybody can see him being a good guy… You really don’t like him, do you?.. All I’m trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy… I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong… You ever see that guy in the glasses before?… Amy is the kind of girl who attracts admirers. “
FRÁZY:
cross off – vyškrtnúť
get a hold of (somebody) – spojiť sa s niekým
tops – najviac, max
don’t take that tone with me – ten tón si vyprosím
do someone a favour – urobiť niekomu láskavosť
undies – nohavičky
fun fact – pikoška
God forbid – Božechráň
world-class – svetová (trieda)
expert on (something) – odborník na (niečo)
put down – položiť
meta – poukazujúci sám na seba, výstižný, metaforický (ironicky)
bend the rules – upraviť si pravidlá, urobiť výnimku
go easy (on someone) – byť na niekoho mäkký
life-and-death – na život a na smrť, o život
project (something) on (someone) – prenášať niečo na niekoho
men’s magazine – pánsky časopis
witch-hunt – hon na čarodejnice
blood type – krvná skupina
walk out (someone) – vyprevadiť
grow up – vyrastať, dospievať
to peddle – pokútne predávať, podstrčiť
bottle up – dusiť to v sebe
bloviate (about something) – trepať, zoširoka tárať
grace with presence – poctiť návštevou, svojou prítomnosťou
scab – chrasta, prúser z minulosti
throw something in(to) face – vyhodiť na oči
pick apart (someone/something) – vŕtať sa (v niekom, niečom)
sophomore year – druhý ročník na strednej škole
mop up – poutierať mopom
one step ahead – o krok vpred
cross (something) out – vylúčiť, vyškrtnúť
weed – tráva, marihuana
hallmark – poznávacie znamenie
restraining order – obmedzujúci príkaz
standoffish – odmeraný, utiahnutý
be up to your ears in something – byť v niečom po uši
in keeping with – v súlade s
improve on/upon (something) – vylepšiť
bullshit (someone) – oblbovať (niekoho)
dunce – hlupák
attempt suicide – pokúsiť sa o samovraždu
burn down – zhorieť, vyhorieť
hold a press conference – usporiadať tlačovú konferenciu
crime scene – miesto činu
unmentionables – spodná bielizeň
fly a kite – púšťať šarkana
prenup – predmanželská zmluva
pick at (someone/something) – rýpať
go bust – skrachovať, zbankrotovať
in debt – v dlhoch