Frázy z filmu Gone Girl

By | 19. April 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Gone Girl
TRAILER:
“Nick Dunne, probably the most hated man in America right now… Did you kill your wife, Nick? Everyone told us and told us marriage is hard work, not for me and Nick… As you all know, my wife Amy Elliott Dunne disappeared three days ago. I have nothing to do with the disappearance of my wife, have nothing to hide… Has Amy got friends we can talk to? No, not really. You don’t know if she has friends, you don’t know what she does all day… And you don’t know your wife’s blood type. He’s being a good guy…So everybody can see him being a good guy… You really don’t like him, do you?.. All I’m trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy… I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong… You ever see that guy in the glasses before?… Amy is the kind of girl who attracts admirers. “
FRÁZY:
put down - položiť
be up to your ears in something - byť v niečom po uši
God forbid - Božechráň
weed - tráva, marihuana
blood type - krvná skupina
world-class - svetová (trieda)
sophomore year - druhý ročník na strednej škole
walk out (someone) - vyprevadiť
cross (something) out - vylúčiť, vyškrtnúť
do someone a favour - urobiť niekomu láskavosť
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA8,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
8,50 €
bend the rules - upraviť si pravidlá, urobiť výnimku
fun fact - pikoška
throw something in(to) face - vyhodiť na oči
grow up - vyrastať, dospievať
attempt suicide - pokúsiť sa o samovraždu
bloviate (about something) - trepať, zoširoka tárať
pick apart (someone/something) - vŕtať sa (v niekom, niečom)
crime scene - miesto činu
unmentionables - spodná bielizeň
one step ahead - o krok vpred
project (something) on (someone) - prenášať niečo na niekoho
expert on (something) - odborník na (niečo)
bullshit (someone) - oblbovať (niekoho)
meta - poukazujúci sám na seba, výstižný, metaforický (ironicky)
mop up - poutierať mopom
standoffish - odmeraný, utiahnutý
dunce - hlupák
grace with presence - poctiť návštevou, svojou prítomnosťou
get a hold of (somebody) - spojiť sa s niekým
fly a kite - púšťať šarkana
men’s magazine - pánsky časopis
restraining order - obmedzujúci príkaz
in debt - v dlhoch
improve on/upon (something) - vylepšiť
hold a press conference - usporiadať tlačovú konferenciu
pick at (someone/something) - rýpať
bottle up - dusiť to v sebe
scab - chrasta, prúser z minulosti
prenup - predmanželská zmluva
don’t take that tone with me - ten tón si vyprosím
in keeping with - v súlade s
tops - najviac, max
life-and-death - na život a na smrť, o život
go bust - skrachovať, zbankrotovať
undies - nohavičky
cross off - vyškrtnúť
burn down - zhorieť, vyhorieť
witch-hunt - hon na čarodejnice
go easy (on someone) - byť na niekoho mäkký
to peddle - pokútne predávať, podstrčiť
hallmark - poznávacie znamenie