Frázy z filmu Gone Girl

By | 19. April 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Gone Girl
TRAILER:
“Nick Dunne, probably the most hated man in America right now… Did you kill your wife, Nick? Everyone told us and told us marriage is hard work, not for me and Nick… As you all know, my wife Amy Elliott Dunne disappeared three days ago. I have nothing to do with the disappearance of my wife, have nothing to hide… Has Amy got friends we can talk to? No, not really. You don’t know if she has friends, you don’t know what she does all day… And you don’t know your wife’s blood type. He’s being a good guy…So everybody can see him being a good guy… You really don’t like him, do you?.. All I’m trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy… I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong… You ever see that guy in the glasses before?… Amy is the kind of girl who attracts admirers. “
FRÁZY:
cross off - vyškrtnúť
put down - položiť
to peddle - pokútne predávať, podstrčiť
standoffish - odmeraný, utiahnutý
tops - najviac, max
bullshit (someone) - oblbovať (niekoho)
weed - tráva, marihuana
prenup - predmanželská zmluva
mop up - poutierať mopom
cross (something) out - vylúčiť, vyškrtnúť
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA5,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
5,50 €
walk out (someone) - vyprevadiť
hold a press conference - usporiadať tlačovú konferenciu
don’t take that tone with me - ten tón si vyprosím
bottle up - dusiť to v sebe
in debt - v dlhoch
meta - poukazujúci sám na seba, výstižný, metaforický (ironicky)
bloviate (about something) - trepať, zoširoka tárať
in keeping with - v súlade s
grow up - vyrastať, dospievať
scab - chrasta, prúser z minulosti
pick at (someone/something) - rýpať
hallmark - poznávacie znamenie
grace with presence - poctiť návštevou, svojou prítomnosťou
undies - nohavičky
fly a kite - púšťať šarkana
get a hold of (somebody) - spojiť sa s niekým
do someone a favour - urobiť niekomu láskavosť
expert on (something) - odborník na (niečo)
one step ahead - o krok vpred
pick apart (someone/something) - vŕtať sa (v niekom, niečom)
bend the rules - upraviť si pravidlá, urobiť výnimku
unmentionables - spodná bielizeň
throw something in(to) face - vyhodiť na oči
improve on/upon (something) - vylepšiť
crime scene - miesto činu
witch-hunt - hon na čarodejnice
attempt suicide - pokúsiť sa o samovraždu
blood type - krvná skupina
burn down - zhorieť, vyhorieť
be up to your ears in something - byť v niečom po uši
men’s magazine - pánsky časopis
go easy (on someone) - byť na niekoho mäkký
restraining order - obmedzujúci príkaz
project (something) on (someone) - prenášať niečo na niekoho
sophomore year - druhý ročník na strednej škole
God forbid - Božechráň
dunce - hlupák
life-and-death - na život a na smrť, o život
world-class - svetová (trieda)
go bust - skrachovať, zbankrotovať
fun fact - pikoška