FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

whole way [slovné spojenie]
1.
komplet všetko
It’s for medical school. I know it won’t pay the whole way, but it should help.
To je na tvoju medicínu. Viem, že to nezaplatí úplne všetko, ale malo by ti to pomôcť.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: whole way .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.