FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

soldiers in combat [slovné spojenie]
1.
vojaci na bojisku
ln certain people, prolonged exposure to extremely stressful situations like soldiers in combat, for instance, can produce a temporary psychotic state.
U niektorých ľudí môže dlhodobejšie vystavenie extrémneym stresovým situáciam, ako napríklad u vojakov vo vojnovej zóne, vyvolať dočasný psychotický stav.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.