FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

out of sync [slovné spojenie]
1.
nesynchronizovaný, nekoordinovaný
Without it, our calendar would eventually fall out of sync with the weather.
Bez toho by náš kalendár nakoniec vypadol zo synchronizácie s počasím.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: out of sync .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.