FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to say the least [slovné spojenie]
1.
jemne povedané
When Kirk read the synopsis, he was disappointed, to say the least.
Keď si Kirk prečítal stručný scenár, bol jemne povedané sklamaný.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.