FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

get a job done [slovné spojenie]
1.
urobiť si svoju prácu
We’re here to get a job done and we’re running behind schedule.
Sme tu na to, aby sme urobili svoju prácu a oneskorujeme sa oproti plánu.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.