FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to grace with presence [slovné spojenie]
1.
poctiť prítomnosťou
Look who finally decided to grace us with his presence.
Pozrimeže, kto sa nakoniec rozhodol nás poctiť svojou prítomnosťou.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.