FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

be on the way [slovné spojenie]
1.
ísť si svojou cestou, vypadnúť
We’ll just take this check and be on our way.
Len si vezmeme tento šek a pôjdeme svojou cestou.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: be on the way .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.