FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

make sense [slovné spojenie]
1.
dávať zmysel
How many more people have to die before this mission starts to make sense to you?
Koľko ďalších ľudí musí zomrieť, kým ti táto misia začne dávať zmysel?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: make sense .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
dávať zmysel
The world today doesn’t make sense, so why should I paint pictures that do? (Pablo Picasso)
Dnešný svet nedáva zmysel, tak prečo by som mal maľovať obrazy, ktoré ho dávajú (Pablo Picasso).
Zdroj:
Frázy v tejto vete: make sense .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
dávať zmysel
This makes no sense. Why would you marry her unless you knocked her up?
To nedáva žiadny zmysel. Prečo by si si ju bral, pokiaľ si ju nenabúchal?
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.