FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

product endorsement [slovné spojenie]
1.
podpora produktu
There is no opt-out provision in Facebook’s privacy settings to protect people who do not want their likes to be used as brand or product endorsements
V nastaveniach súkromia na Facebooku neexistuje ustanovenie o možnosti vystúpenia, ktoré by chránilo ľudí, ktorí nechcú, aby sa ich lajky použili na podporu značky alebo produktu.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.