FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

top-line [slovné spojenie]
1.
predbežné, súhrnné čísla
The top-line was well shy of consensus estimates of 6.55 billion dollars.
Súhrnné čísla dosť zaostávali za odhadovaným konsenzom 6,55 miliardy dolárov.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: shy of . top-line .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.