FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to be out of the woods [slovné spojenie]
1.
byť von z problému, mať po probléme
We're not out of the woods yet.
Ešte to nemáme v suchu.
Zdroj:
2.
byť z niečo von, dostať sa z problémov
Europe is so far from being out of the woods.
Európa je ešte veľmi ďaleko od toho, aby bola von z problémov.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.