FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to get started [slovné spojenie]
1.
pustiť sa do práce, začať
The hardest thing to do when you are overwhelmed is to get started.
Keď ste preťažení, najťažšia vec je začať.
Zdroj:
2.
začínať
We're just getting started on my list of things you need to know.
Len začíname s mojim zoznamom vecí, ktoré by si mal vedieť.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: to get started .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.