advance word [slovné spojenie]
1.
predbežné vyhlásenie
Based on the advance word about NASA’s budget for the coming year, Mars lost out.
Na základe predbežných vyhlásení o rozpočte NASA pre nasledujúci rok to Mars prehral.
Zdroj:
ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.