FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

kill the vibe [slovné spojenie]
1.
pokaziť srandu
Stop, man! Why do you always come and kill the vibe with those things? ’Sharing the same heart,’ that’s like some Britney Spears shit, man.
Prestaň, človeče! Prečo vždy začneš s týmito vecami a pokazíš srandu? „Zdieľať jedno srdce" - to je ako nejaká sračka od Britney Spears.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: kill the vibe .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.