FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

so far [slovné spojenie]
1.
doteraz, zatiaľ
Since nothing has been done so far about his criminal past, no wonder he thinks he can get away with anything.
Keďže doteraz sa nič neurobilo s jeho kriminálnou minulosťou, nie je divu, že si myslí, že sa mu čokoľvek prepečie.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.