FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

get a grip [slovné spojenie]
1.
ovládať svoje emócie
You definitely want to stop panic attacks. You have tried everything you know of and you still can’t seem to get a grip on your anxiety.
Určite chcete zastaviť svoje záchvaty paniky. Vyskúšali ste všetko o čom viete a stále to vyzerá tak, že svoju úzkosť nedokážete ovládnuť.
Zdroj:
2.
ovládať sa
She: Oh my god, oh my Jesus! I don’t know anything. I am going to fail on this exam. He: Get a grip! You’ll make it.
Ona: Bože môj, ježíš...ja nič neviem. Ja z tej skúšky vyletím. On: Ovládaj sa! Zvládneš to.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: get a grip .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
zvládnuť nejakú problematiku, mať veci pod kontrolou
We challenge each other to get a grip on what is holding us back from real success in both life and business.
Jeden druhého sa snažíme podporiť a vyprovokovať, aby sme ovládli to, čo nám bráni v skutočnom úspechu v živote aj v podnikaní.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.