FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to be accommodating [slovné spojenie]
1.
byť ochotný, nápomocný
Rose, I wanna thank you. You have been most accommodating.
Rose, chcem ti poďakovať. Bola si veľmi ochotná.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.