FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

lay a finger (on somebody) [slovné spojenie]
1.
položiť na niekoho ruku
Anybody lays a finger on him, I’ll kill him. Understood?
Keď naňho niekto položí ruku, tak ho zabijem. Jasné?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.