FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

point out [frázové sloveso]
1.
pripomenúť, naznačiť, zdôrazniť
As Mr. Gaskins points out in the attached video, these may be new stocks, but they are not necessarily new companies.
Ako pán Gaskin zdôrazňuje v priloženom videu, môžu to byť nové akcie, ale nie sú to nevyhnutne nové firmy.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: point out .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
ukázať prstom
Point out to me the areas where they’re hiding.
Ukáž mi prstom miesta, kde sa skrývajú.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: point out .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
poukázať (na niečo)
I believe I've pointed out some pretty gaping holes in your system.
Verím, že som poukázal na niektoré dosť veľké diery vo vašom systéme.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: point out .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.