on top of [slovné spojenie]
1.
okrem, navyše
l’m sure they’ll want to release a major Mafia figure who’s now certifiably deranged on top of it.
Som si istý, že budú chcieť prepustiť významného mafiána, ktorý je teraz navyše úradne vyhlásený za pomäteného.
Zdroj:
ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.