out of reach [slovné spojenie]
1.
mimo dosahu
French politician Robert Schuman came up with the idea of pooling coal and steel production, so that the ’raw ingredients’ for war — munitions — were placed out of reach.
Francúzsky politik Robert Schuman prišiel s myšlienkou spoločnej produkcie uhlia a ocele, takže „surovinové zložky“ vojny (munícia) sa dostali mimo dosah.
Zdroj:
2.
mimo dosahu
Nothing cost too much. Nothing was out of reach.
Nič nebolo príliš drahé. Nič nebolo nedosiahnuteľné.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: out of reach .

NÁHODNÁ FRÁZA »

ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.