FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

cue cards [slovné spojenie]
1.
kartičky s napísanými poznámkami
There’s nothing fake about Truman himself. No scripts, no cue cards.
Na samotnom Trumanovi nie je nič falošné. Žiadne scenáre, žiadne kartičky s poznámkami.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: cue cards .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.