FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

throw a party [slovné spojenie]
1.
vystrojiť, zorganizovať oslavu
Maybe they’d throw a party and give me a brand new gold watch.
Možno zorganizujú večierok a dajú mi úplne nové zlaté hodinky.
Zdroj:
2.
zorganizovať oslavu, žúrku
Isn't this a wonderful place to throw a party?
Nie je to nádherné miesto, kde by sme mohli zorganizovať žúrku?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: throw a party .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.