FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

out of mind [slovné spojenie]
1.
šalieť, zblázniť sa
There was no note or anything! I was out of my mind!
Nebol tu žiadny lístok ani nič podobné! Išla som sa z toho zblázniť!
Zdroj:
Frázy v tejto vete: out of mind .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
šalieť, zblázniť sa
Wait a minute. Are you out of your mind? You can’t pull agents off a priority surveillance to follow your wife.
Počkaj chvíľu. Zbláznil si sa? Nemôžeš stiahnuť agentov z prioritnej sledovačky, aby začali sledovať tvoju ženu.
Zdroj:
3.
na zbláznenie
And then l’m scared out of my mind and these giants are coming at me with guns. And l’m fighting them off.
A potom som z toho vydesený na zbláznenie a tí obri idú na mňa so zbraňami. A ja odrážam ich útoky.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.