FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

vague ambition [slovné spojenie]
1.
vágna snaha
lf this was more than a vague ambition, if he was determined to discover the truth, there’s no way we could prevent him.
Ak by to bolo niečo viac než len vágna ambícia, ak by bol pevne rozhodnutý objaviť pravdu, neexistuje spôsob, ako by sme mu v tom zabránili.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.