FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to learn on the job [slovné spojenie]
1.
učiť sa za pochodu
l believe in learning on the job.
Verím v učenie pri práci.
Zdroj:
2.
učiť sa priamo praxou, pri práci
For centuries before the rise of educational institutions, everyone learned on the job, through formal or informal apprenticeships. 
Po stáročia sa predtým ako začali vznikať vzdelávacie inštitúcie, každý učil pri práci prostredníctvom formálnej alebo nefromálnej učňovskej praxe.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.