FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

obstruction of justice [slovné spojenie]
1.
marenie spravodlivosti
l am giving you 24 hours to find him and deliver him to me. Otherwise, you’re looking at obstruction of justice and accessory to manslaughter.
Dávam vám 24 hodín na to, aby ste ho našli a priviedli mi ho. Ináč máte na krku marenie spravodlivosti a spoluvinu na zabití.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.