FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

make (something) happen [slovné spojenie]
1.
zrealizovať niečo
And I want you to make that happen.
A chcem, aby si to zrealizoval.
Zdroj:
2.
zrealizovať, vybaviť (niečo)
If you requested to transfer, we can make that happen.
Ak by ste požiadal o transfer, môžeme to zrealizovať.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.