FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

unspoken agreement [slovné spojenie]
1.
tichá dohoda
It’s like an unspoken agreement. Yeah.
Je to ako tichá dohoda. Áno.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.