FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

split x ways [slovné spojenie]
1.
rozdeliť na x dielov
It’s last night’s take. We split it five ways.
Toto je výhra z minulého večera. Rozdelíme to na päť dielov.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: take . split x ways .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.