FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

full-back [slovné spojenie]
1.
obranca
Full-backs need a wide range of attributes, which make them suited for adaptation to other roles on the pitch.
Obrancovia musia disponovať širokou škálou atribútov, ktoré im umožnia adaptovať sa na iné úlohy na ihrisku.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: full-back . pitch .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.