FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

nasal congestion [slovné spojenie]
1.
upchatý nos
Nasal congestion is the blockage of the nasal passages usually due to membranes lining the nose becoming swollen from inflamed blood vessels.
Upchatý nos je zablokovanie nosných dutín obvykle z toho dôvodu, že membrány vystielajúce nos opuchnú kvôli zápalu krvných ciev.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.