FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

bowel movement [slovné spojenie]
1.
stolica
Diarrhea is the condition of having at least three loose bowel movements each day.
Hnačka je zdravotný problém, keď máte aspoň tri riedke stolice každý deň.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.