FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

back end [slovné spojenie]
1.
finančné náklady na konci
Instead of paying cash up front, you’ll often end up paying much, much more on the back end.
Namiesto toho, aby ste zaplatili hotovosť vopred, často skončíte tak, že na konci zaplatíte oveľa oveľa viac.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.