FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

in small doses [slovné spojenie]
1.
v malých dávkach
In small doses, Elise was the cure. But in large doses, she rubs off on you. David, the president can't be a loose cannon.
V malých dávkach bola Elise ako liek. No vo veľkých má na vás priveľký vplyv. David, prezident sa nemôže chovať ako neriadená strela.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.