training wheels [slovné spojenie]
1.
pomocné kolieska (na bicykli)
The Chairman thought that maybe we just needed to do a better job with teaching you how to ride a bike before taking the training wheels off again. So, we gave you the Renaissance, the Enlightenment, scientific revolution.
Náš šéf si myslel, že vás musíme lepšie naučiť bicyklovať, než zase odstránime pomocné kolieska. A tak sme vám dali renesanciu, osvietenstvo, vedeckú revolúciu.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.