FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

Dark Ages [slovné spojenie]
1.
doba temna, stredovek
We actually tried free will before. After taking you from hunting and gathering to the he height of the Roman Empire, we stepped back to see how you would do on your own. You gave us the Dark Ages for five centuries.
Raz sme to so slobodnou vôľou skúsili. Po tom, ako sme vás po období lovcov a zberačov doviedli až k rozkvetu Rímskej ríše, sme sa stiahli, že uvidíme, ako si poradíte sami. A nasledovalo päť storočí doby temna.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.