FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

raise an objection (to someone or something) [slovné spojenie]
1.
vzniesť námietku
They're only doing that in the hopes that I won't raise any objections to this lunacy.
Oni to robia len preto, lebo dúfajú, že voči tomuto šialenstvu nebudem mať nijaké námietky.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.