FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

take a look [slovné spojenie]
1.
pozrieť sa
ALEX: My computer won't open the attachment. BETH: Okay. Let's take a look.
ALEX: Nedajú sa mi otvárať prílohy na počítači. BETH: OK, pozrieme sa na to.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: take a look .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.